طراحی و تولید جاکلیدی تبلیغاتی با لوگوی اختصاصی به صورت برجسته از جنس فلز و یا PVC (هدایای تبلیغاتی)