خودکار تبلیغاتی

تولید و واردات انواع خودکار تبلیغاتی و روان نویس تبلیغاتی با قابلیت چاپ و درج لوگوی اختصاصی (هدایای تبلیغاتی)