تولید شکلات تبلیغاتی به شکل لوگو و آرم با رعایت تمام استانداردهای بهداشتی و ساخت قالب و جعبه با تمام جزئیات طرح اولیه