جعبه چوبی بزرگ

جعبه تبلیغاتی چوبی بزرگ با امکان چاپ بر روی بدنه، مناسب برای انواع هدایای تبلیغاتی، داخل جعبه فوم جیر قرار گرفته که به شکل محصول برش خواهد خورد

جعبه تبلیغاتی چوبی بزرگ دوبل برای بسته بندی انواع هدایای تبلیغاتی بسیار مناسب بوده و قابلیت چاپ اختصاصی بر روی بدنه محصول وجود دارد.

درب جعبه طوری طراحی شده که به راحتی در زاویه 180 درجه بدون مشکل باز می شود و هرگونه نگرانی که به طور معمول برای شکستن جعبه های چوبی وجود دارد با این نوع طراحی درب مرتفع گشته است.

داخل جعبه فوم جیر وجود دارد که در صورت نیاز به شکل محصول شما برش خواهد خورد.

بررسی خود را بنویسید

جعبه چوبی بزرگ

جعبه چوبی بزرگ

جعبه تبلیغاتی چوبی بزرگ با امکان چاپ بر روی بدنه، مناسب برای انواع هدایای تبلیغاتی، داخل جعبه فوم جیر قرار گرفته که به شکل محصول برش خواهد خورد

بررسی خود را بنویسید

پست های مرتبط