جعبه چوبی دو درب

جعبه چوبی تبلیغاتی دو درب با امکان حک لیزر نام و نشان تجاری مکانی مناسب جهت قرار دادن انواع هدایای تبلیغاتی بوجود آورده است

جعبه چوبی تبلیغاتی با دو درب مکانی مناسب جهت قرار دادن اواع هدایای تبلیغاتی قرار داده است. درهای این جعبه به شکلی طراحی شده اند که بدون مشکل می توانند به صورت کامل باز شوند و به هیچ وجه در اثر باز و بسته کردن نمی شکنند.

همچنین بر روی بدنه امکان حک لیزر نام و نشان تجاری وجود دارد.

بررسی خود را بنویسید

جعبه چوبی دو درب

جعبه چوبی دو درب

جعبه چوبی تبلیغاتی دو درب با امکان حک لیزر نام و نشان تجاری مکانی مناسب جهت قرار دادن انواع هدایای تبلیغاتی بوجود آورده است

بررسی خود را بنویسید

پست های مرتبط