جعبه چوبی فلش مموری

جعبه چوبی مخصوص فلش مموری با امکان حک لیزر نام و نشان تجاری بر روی بدنه، همچنینی داخل جعبه فوم جیر قرار دارد که به شکل فلش مموری برش خورده است.

جعبه چوبی مخصوص فلش مموری تبلیغاتی با امکان حک لیزر نام و نشان تجاری، باعث می شود هدیه شما جلوه شکیل تری پیدا کند و نظر بینندگان را به خود جلب نماید.

داخل این جعبه فوم جیر تعبیه شده که به شکل فلش مموری برش داده خواهد شد.

بررسی خود را بنویسید

جعبه چوبی فلش مموری

جعبه چوبی فلش مموری

جعبه چوبی مخصوص فلش مموری با امکان حک لیزر نام و نشان تجاری بر روی بدنه، همچنینی داخل جعبه فوم جیر قرار دارد که به شکل فلش مموری برش خورده است.

بررسی خود را بنویسید

پست های مرتبط