کوله پیک نیک 104

کوله مسافرتی دارای محفظه عایق نگهداری دمای مواد غذایی، ست غذاخوری و فلاسک یک لیتری با امکان چاپ و گلدوزی اختصاصی آرم و لوگو

کوله پشتی پیک نیک دارای محفظه عایق نگهداری دمای مواد غذایی
تجهیزات داخل (ست غذاخوری، لیوان استیل، سفره، قوطی باز کن)
فلاسک یک لیتری

بررسی خود را بنویسید

کوله پیک نیک 104

کوله پیک نیک 104

کوله مسافرتی دارای محفظه عایق نگهداری دمای مواد غذایی، ست غذاخوری و فلاسک یک لیتری با امکان چاپ و گلدوزی اختصاصی آرم و لوگو

بررسی خود را بنویسید

پست های مرتبط