کیف پیک نیک 201

کیف پیک نیک دارای محفظه عایق نگهداری دمای مواد غذایی، ست غذاخوری، لیوان استیل، قوطی باز کن و فلاسک یک لیتری با امکان چاپ و گلدوزی اختصاصی آرم و لوگو

کیف پیک نیک دارای محفظه عایق نگهداری دمای مواد غذایی
تجهیزات داخل (ست غذاخوری، لیوان استیل، سفره، قوطی باز کن)
فلاسک یک لیتری

بررسی خود را بنویسید

کیف پیک نیک 201

کیف پیک نیک 201

کیف پیک نیک دارای محفظه عایق نگهداری دمای مواد غذایی، ست غذاخوری، لیوان استیل، قوطی باز کن و فلاسک یک لیتری با امکان چاپ و گلدوزی اختصاصی آرم و لوگو

بررسی خود را بنویسید

پست های مرتبط