باکس پذیرایی داخل جیر

جعبه پذیرایی با بدنه چوبی و جنس داخلی جیر و 6 محفظه با ابعاد متفاوت مناسب جهت نگهداری انواع اقلام پذیرایی و همچنین امکان حک لیزر آرم و لوگو

بررسی خود را بنویسید

باکس پذیرایی داخل جیر

باکس پذیرایی داخل جیر

جعبه پذیرایی با بدنه چوبی و جنس داخلی جیر و 6 محفظه با ابعاد متفاوت مناسب جهت نگهداری انواع اقلام پذیرایی و همچنین امکان حک لیزر آرم و لوگو

بررسی خود را بنویسید

پست های مرتبط