فلش مموری خودکار V9-1

خودکار با چیپ حافظه تعبیه شده در انتها و قلم مخصوص صفحات لمسی موبایل و تبلت در انتهای دیگر با امکان چاپ لیزری نام و لوگو بر روی بدنه

بررسی خود را بنویسید

فلش مموری خودکار V9-1

فلش مموری خودکار V9-1

خودکار با چیپ حافظه تعبیه شده در انتها و قلم مخصوص صفحات لمسی موبایل و تبلت در انتهای دیگر با امکان چاپ لیزری نام و لوگو بر روی بدنه

بررسی خود را بنویسید

پست های مرتبط